Struktur

Hur din webbplats är strukturerad är av väldigt stor vikt för hur Google kommer att tolka den och placerade den i sökresultat.

Relaterade sidor:

Tips!

Domainstats logga Jim Westergren har utvecklat Domainstats, en grym tjänst inom SEO där du kan se inlänkar med mera.

Undersidor

Varje undersida bör fokusera på endast ett ämne (sökord/sökfras). Du har till exempel inte två artiklar på en undersida.

Above the fold

Med "Above the fold" menas det som syns på skärmen innan en person behöver skrolla. Man bör kunna se huvudrubriken och minst två textstycken innan man behöver skrolla.

Rubriker

Varje sida på din webbplats bör börja med en huvudrubrik, h1, som beksriver innehållet.

Underrubriker, h2 och ner till h6, bör även användas där det lämpar sig.

Brödtext

Själva texten på din webbplats och dina sidor är en mycket viktig aspekt inom SEO.

Filnamn

Se faktabladet Filnamn.

Navigering

Se faktabladet Navigering.

CSS

CSS ska användas rikligt för att designa och styra hur din HTML på din webbplats ska presenteras. Skippa HTML-skräp som till exempel tabeller för att styra design, osynliga GIF-bilder och font-element och styr allt sådant genom CSS istället.

Lägg all CSS i en fil som du hämtar externt som man brukar göra. Du bör alltså undvika för mycket så kallad inline (CSS skriven inuti HTML-starttaggar) och inbäddad (CSS skriven i dokumentets head-sektion) CSS.

Subdomäner

Subdomäner bör undvikas om det inte finns specifika skäl. Se mer på faktabladet Domänen.

Formulär

Se till att sidor som du vill ska ranka i Google kan nås genom vanliga interna länkar och inte endast genom formulär.

JavaScript

Sökmotorer tolkar JavaScript av varierande grad. Följande element på din webbplats ska inte vara beroende av JavaScript:

Prova att stänga av JavaScript på din webbläsare och surfa till din webbplats och se hur det ser ut.

Ramar - frames

Ramar med elementet frames bör undvikas helt och hållet.

Några av de stora problem som ramar ger:

Iframes

HTML-elementet iframe som liknar frame bör användas varsamt. Ingen viktig information som till exempel brödtext, rubriker och interna länkar bör visas med hjälp av iframe. Räkna som en tumregel med att Google ignorer innehållet som visas med iframe.

Flash

Liksom som med ramar kan Flash skapa stora problem. Se faktabladet Flash.

Pop-ups

Pop-ups bör undvikas helt och hållet med om det måste finnas med så innehåller den inget viktigt.

Testa

Gå in på inställningarna för din webbläsare och stäng av följande: CSS, visning av bilder, flash och JavaScript. Surfa sedan till din webbplats och se om den fortfarande är logisk uppbyggd och går att använda och läsa.


Mer läsning

Fråga / diskutera på SEO-forum.se

I sektionen Allmän SEO-info.

26 Oct 2011

Denna artikel är skriven av
Senast redigerad: 3 Oct 2013
Feedback uppskattas.