HTML och CSS

HTML är ett språk för att formatera text på Internet och används tillsammans med CSS som styr hur det ska se ut. Man använder både HTML och CSS för att skapa hemsidor på internet (och ofta även programmering och databaser).

Att kunna HTML och CSS är ett förkrav för att jobba med SEO och kunna förstå denna guide.

Tips!

Domainstats logga Jim Westergren har utvecklat Domainstats, en grym tjänst inom SEO där du kan se inlänkar med mera.

Termer inom HTML

Jag använder en del termer i denna guide som jag vill förklara här och nu. Det är viktigt att kunna dessa för att undgå en hel del förvirring senare i guiden.

Låt oss först visa en liten snutt HTML som ett exempel:

<p>En bild på en bil kommer här:</p>
<img src="bil.jpg" height="100" width="250" alt="Foto på en BMW." />

Märken (taggar)

Märken är det som omger elementen, alltså med ett start-märke och slut-märke. I exemplet ovan är dessa märken: <p>, </p> och <img />.

Element

Det finns två stycken element i ovan exempel. Ett stycke-element (p) och ett bild-element (img). All text, attribut och värden ingår som en del av elementet. Med elementet title menar man då start och slut-märken och själva texten som utgör title.

Attribut

I exemplet ovan är dessa attribut: src, height, width och alt.

Värden

I exemplet ovan är dessa värden till de olika attributen: bil.jpg, 100, 250 och Foto på en BMW..

Semantisk uppmärkning

De olika HTML-elementen har ofta en semantisk innebörd. Det är viktigt att använda dessa och inte bara för att de olika sökmotorerna ska bättre förstå och tolka dina HTML-dokument utan även för tillgänglighet och användarvänlighet.

Din HTML strukturerar, medan din CSS presenterar.

Ett dåligt exempel är att använda <font size="6"><b>Rubrik på en artikel</b></font> istället för <h1>Rubrik på en artikel</h1>.

Rekommenderad läsning om HTML

Svenska

Engelska

Rekommenderad läsning om CSS

Svenska

Engelska

Rekommenderad läsning om standarder

Svenska

Engelska

26 Oct 2011

Denna artikel är skriven av
Senast redigerad: 3 Oct 2013
Feedback uppskattas.