Checklista inom SEO

Förord

Denna checklista skrevs i november 2009 och behöver uppdateras - men har fortfarande ett högt värde. När jag uppdaterar denna får jag se, kunder prioriteras.

Tips!

Domainstats logga Jim Westergren har utvecklat Domainstats, en grym tjänst inom SEO där du kan se inlänkar med mera.

 1. Innehållet på din webbplats är av väldigt hög kvalitet, bättre än andra webbplatser i din nisch, och du förtjänar att placeras högre i sökmotorerna.

  (Se sidan Innehåll (content))
  1. Sidorna på din webbplats har rikligt med kvalitativ text (helst 250 ord eller mer).
  2. Du nämner de nyckelord du vill ranka på i texterna på dina sidor, gärna i början av texten.
  3. Allt innehåll är i original - inget kopierat.
  4. Du uppdaterar de viktiga artiklar som du skriver.
  5. Dina undersidor står på egna ben.
  6. Länkarna på din sida kontrolleras regelbundet så de inte är brutna eller är fel.
  7. Texten är läslig och förståelig med rätt användning av rubriker, stycken och listor som stilas rätt med CSS.
 2. Din webbplats ligger på en stabil server.

  1. Servern har en upptid på över 97%.
 3. Du har gjort en del undersökningar och vet vilka sökord du ska satsa på.

  (Se sidan Sökordsanalys)
  1. Är din webbplats en webbshop så har du koncentrerat dig på de sökord som är namn produkterna i sortimentet.
  2. Är din webbplats en blogg eller tidning så har du koncentrerat dig på de sökord som är namn huduvrubrikerna på artiklarna.
  3. Är din webbplats en presentation för ett företag så har du även koncentrerat dig på företagsnamnet som ett sökord.
 4. Du har valt ut en domän som är bra.

  (Se sidan Domänen)
  1. IDN-domäner undviks för användning till en huvudsida.
  2. Du har inte köpt en domän på andrahandsmarknaden som är svartlistad på Google.
  3. Subdomäner undviks om det inte finns specifika skäl.
  4. Du byter inte domän om det inte är ett absolut måste.
  5. Domänen representerar webbplatsen på ett bra sätt.
  6. Namnet lämpar sig för varumärkesbyggande.
  7. Domänen är lätt att komma ihåg. Ska kunna kommuniceras muntligt utan missförstånd.
  8. Domänen är lätt att urskilja mot andra ord.
  9. Namnet är lockande för folk att besöka och känna igen.
  10. Namnet kan inte förvirras med en konkurrent.
  11. För svenska helst toppdomänen .se och andra hand .nu. För engelska .com, .net och .org.
  12. Namnet innehåller sökord du vill ranka för.
  13. Bindestreck undviks om möjligt men kan användas om det är korrekt svenska.
  14. Om bindestreck används så omdirigerar du med 301 helst versionen utan bindestreck till versionen med bindestreck och tvärtom.
  15. Om ditt domännamn är ett ord med åäö så har du helst IDN-versionen som omdirigerar med 301 till versionen utan åäö.
 5. Din webbplats använder en bra struktur.

  (Se sidan Struktur)
  1. Webbplatsens startsida är rik med text och har en bra navigering. Ingen splash- eller intro-sida.
  2. Webbplatsen är inte uppbygd av ramar (frames) eller iframes.
  3. Webbplatsen är inte beroende av JavaScript, Flash, bilder, pop-ups eller formulär för att kunna navigera eller visa textinnehåll.
  4. Huvudrubrik och minst två textstycken visas "Above the fold".
  5. Rubriker och brödtext förekommer tidigt i källkoden.
  6. Marginell betydelse: Webbplatsens CSS och JavaScript länkas externt.
  7. Varje undersida fokuserar på endast ett ämne (sökord/sökfras). Du har till exempel inte två artiklar på en undersida.
 6. Din webbplats använder rätt semantisk (X)HTML.

  1. Du använder rubrikmärkena h1 ner till h6 för rubriker och underrubriker.
  2. HTML-element såsom em, strong, ul, ol, dl, acronym, abbr, blockquote, cite, address med flera används för att märka upp brödtexten.
  3. HTML-elementet table används för att presentera tabeller med data. Använd attributet summary för att ge en summering av tabellen.
  4. Där det passar: använd attributet title på dina länkar.
  5. Marginell betydelse: både din (X)HTML och CSS validerar enligt WC3's valideringsverktyg.
 7. Title-elementen är rätt utformade.

  (Se sidan Title-elementet)
  1. Unikt skrivna för alla dina undersidor
  2. Inkluderar nyckelord och fraser du vill ranka för.
  3. Attraktivt utformade för din målgrupp.
  4. Hålls under 64 tecken.
  5. För varumärkesbyggande inkluderas ditt namn eller varumärke.
 8. META-elementen är skrivna på rätt sätt.

  (Se sidan META-element)
  1. META-description används på minst startsidan och de viktigaste sidorna.
  2. META-description består av mellan 40 och 150 tecken och är attraktivt och informativt skriven.
  3. Om du använder dig av meta-keywords så har du mindre än 7 ord.
  4. Du använder dig av META-robots vid behov, till exempel attributet NOODP om du har fått en dålig beskrivning på dmoz.org.
  5. Du har inte med onödiga och ofta förvirrande META-element som META-Revisit-After, META-Title och META-element baserat på DC Dublin Core.
 9. Du har en effektiv och tillgänglig navigering

  (Se sidan Navigering)
  1. Webbplatsen är inte beroende av JavaScript, flash, formulär eller bilder för att visa upp navigering eller kunna navigera.
  2. Länkarnas ankartext i din navigering är rätt utformade.
  3. Du använder en navigering med "brödsmulor" om det passar.
  4. Du har interna länkar i din brödtext till andra relevanta delar i din webbplats.
  5. I dina artiklar eller produktsidor har du interna länkar till liknande produkter/artiklar.
 10. Om alla sidor på din webbplats inte kan nås från två klick från startsidan används en webbkarta.

  (Se sidan Webbkarta)
  1. Webbkartan är utformad så att den hjälper besökare att hitta det de söker.
  2. Den länkas tydligt från webbplatsens alla sidor.
  3. Den genereras helst dynamiskt så att den automatiskt håller sig uppdaterad.
 11. Webbplatsens filnamn är rätt utformade.

  (Se sidan Filnamn (URLer))
  1. De beskriver vad sidan handlar om.
  2. De är rena och utan onödiga tecken.
  3. Åäö konverteras som aao.
  4. Inte för långa.
  5. Ord separeras med bindestreck.
  6. Alla bokstäver är gemener.
  7. Dina URLer tillåts inte att brytas och om de görs så omdirigeras de med 301 redirect.
 12. Om URL-omskrivning var gjort så var det gjort på rätt sätt

  (Se sidan URL-omskrivning)
  1. URL-omskrivningen var ordentligt testad innan implementering.
  2. Alla webbplatsens interna länkar pekar mot de nya URLerna.
  3. Alla gamla URLer omdirigeras med 301 redirect till de nya.
  4. De viktigaste webbplatserna som länkar till gamla versionen av URLer har kontaktats för att ändra sin länk.
  5. Filer såsom robots.txt, sitemap.xml och RSS-flöden reflekterar de nya URLerna.
 13. Bilderna på din webbplats är rätt utformade.

  (Se sidan Bilder)
  1. Du använder dig inte av bilder för att visa text.
  2. Bilderna har en alternativ beskrivning som beskriver bildens innehåll eller en tom alternativ beskrivning om bilden är för dekoration.
  3. De bilder som endast finns för dekoration läggs i stilmallen.
  4. Filnamnen till bilderna är rena och beskrivande.
 14. Din webbplats lider inte av dubbelt innehåll (duplicate content)

  (Se sidan Duplicate content)
  1. Sidorna på webbplatsen kan endast nås av en URL.
  2. Extra domäner omdirigeras med 301 eller används som satellitsajt.
  3. Omdirigering med 301 används på URLer som orsakar dubbelt innehåll.
  4. Webbplatsen omdirigerar med 301 automatiskt till antingen versionen med eller utan www framför domännamnet.
  5. Webbplatsens interna länkar går endast till en version. Till exempel inte till "/index.php" när det är "/" som gäller.
  6. Kontrollera innehållet på din webbplats med hjälp av Copyscape eller genom att söka på citat av meningar för att se om andra olovligen har publicerat din text. Se hur dessa rankar och gör något åt det om nödvändigt.
 15. Attributet rel="nofollow" används på rätt sätt.

  (Se faktabladet: Rel="nofollow")
  1. På externa länkar skapade av användare som du inte har någon redaktionell kontroll över.
  2. På externa länkar som du inte kan gå i god för.
  3. På interna länkar som leder till sidor som inte är viktiga om de kommer med i sökmotorns index.
  4. På externa länkar som är annonser eller köpa länkar.
  5. Attributet överanvänds inte för mycket på din webbplats.
 16. En XML-sitemap existerar och är korrekt utformad enligt gällande standard.

  (Se faktabladet: XML-sitemap)
  1. Den hålls uppdaterad dynamiskt eller genereras regelbundet för att spegla webbplatsens samtliga URLer.
  2. Den finns registrerad hos Googles verktyg för webbansvariga och eventuella fel har hanterats.
  3. En XML-sitemap indexfil för att koppla flera XML-sitemaps om den innehåller överstiger 10 MB eller 50 tusen URLer.
  4. Du använder elementet <lastmod> för att visa den exakta dagen och eventuellt tiden då innehållet på en URL har ändrats eller så använder du inte detta element alls.
  5. Du använder elementet <changefreq> för att visa hur ofta innehållet på olika URLer ändras eller så använder du inte detta element alls.
  6. Du använder elementet <priority> för att visa hur viktiga URLerna är på din webbplats jämfört med de andra URLerna på webbplatsen eller så använder du inte detta element alls.
 17. Filen robots.txt existerar och används på rätt sätt.

  (Se faktabladet: Robots.txt)
  1. Delar på webbplatsen som ska blockeras är blockerade.
  2. URLen till din sitemap.xml finns angedd.
  3. Robots.txt används inte som den enda metoden för att blockera platser känsliga för besökare att upptäcka.
  4. För komplicerade regler med till exempel mönstermatchning så har du testat din robots.txt i Googles verktyg för webbansvariga under Tools -> Analyze robots.txt så att du inte gjort något misstag.
 18. Webbplatsen är registrerad och verifierad hos Googles verktyg för webbansvariga.

  1. Under Webbplatskonfiguration -> Inställningar -> Geografisk inriktning: har du ställt in Rikta in användare i Sverige om din målgrupp är svenskar.
  2. Din XML-sitemap finns registrerad och fungerar.
  3. Under Diagnostik -> HTML-förslag: har du kontrollerat vilka fel som ges och korrigerat dessa.
  4. Under Diagnostik -> Genomsökningsfel -> Hittades inte: har du lagt in omdirigering med 301 på de fel URLer så att de leder till de rätta URLerna. Om det behövs har du även kontaktat personen som lagt upp länken att ändra länken.
 19. Googles riktlinjer efterföljs. Se alla riktlinjer. Specifikt:

  1. Besökare och sökmotorer ser samma innehåll.
  2. Fula knep används inte.
  3. Länkar som från din sida som går till reklam eller länkar som är betalda har rel="nofollow".
  4. Webbplatsen deltar inte i länksystem med syfte att öka rankning eller PageRank.
  5. Webbplatsen är skapad för att ge värde till besökare.
  6. Du har inte gjort något som skulle riskera att någon konkurrent skulle kunna rapportera din sida till Google.
 20. Du använder olika metoder för att få bra länkar till din sida.

  (Se sidan Länkbygge)
  1. Du skapar innehåll som lockar folk att naturligt länka till det. Du gör använder även viral marknadsföring och av sociala webbplatser för att få detta innehåll spritt.
  2. Du har registrerat din länk i de viktigaste länkkatalogerna på rätt sätt och även passande nischade länkkataloger där din webbplats bör finnas med.
  3. Du har sett över möjligheterna för att göra länkbyten som är av hög kvalitet.
  4. Du har länkat till din sida från andra sidor du äger som passar bra.
  5. Du har kontaktat webmasters som äger webbplatser där din länk skulle platsa bra.
  6. Länkar som du skaffar kommer från relevanta sidor och från samma språk.
  7. Du har snällt frågat dina partners om de vill länka till dig.
 21. Du använder olika metoder för att sprida din sida.

  1. Du använder knappar som till exempel ShareThis eller Add to Any.
  2. Du nämner din sida i e-post.
 22. Du analyser din webbplats statistik och utnjyttjar det för att dra nytta av SEO.

  1. Platser såsom bloggar, micro-bloggar, forum som nämner dig och länkar till dig kan du flika in och bidra till. Ta åt dig feedback och bygg din webbplats bättre.
  2. Se vilka sidor på din webbplats som är mest populära, undersök varför och förstärk detta.
27 Nov 2009

Denna artikel är skriven av
Senast redigerad: 25 Apr 2014
Feedback uppskattas.