Moderna myter inom SEO

Tyvärr finns det många myter och felaktig information om SEO, denna artikel försöker göra något för att rätta till det.

Nyckelordsdensitet

Myt: Att om en viss procent av dina ord på din sida utgörs av ditt nyckelord skulle du ranka högre.

Fakta: Detta tänket går tillbaka ett antal år tillbaka i tiden. Du kan själv testa att se att en artikel på 1000 ord med en densitet på 2% (20 gånger) rankar bättre än en artikel på 100 ord med en densitet på 5% (5 gånger) om allt annat var lika.

Kommentar: Detta betyder dock inte att antalet upprepningar är det som är det viktiga. Skriv för läsarna och se till att ordet nämns i titeln, rubriken och några gånger i texten på ett naturligt sätt.

Tips!

Domainstats logga Jim Westergren har utvecklat Domainstats, en grym tjänst inom SEO där du kan se inlänkar med mera.

PageRank

Myter:

  1. PageRank är ett värde på hur bra en sida rankar i Google.
  2. Genom att länka till andra sidor "läcker du PageRank" och kommer ranka lägre i Google.

Fakta:

  1. PageRank såsom sett utåt med Toolbar PageRank har de senaste åren nästan förlorat allt sitt värde som mätinstrument. PageRank baseras på inlänkar och hur det flödar i en webbplats genom navigering. PageRank har väldigt lite att göra med hur en sajt rankar i Google.
  2. Det kan kanske till och med vara positivt för din rankning i Google om du länkar ut till relevanta sidor men har du väldigt många externa länkar kan det vara lite negativt i och med att du får en mindre omfördelning av din PageRank-kraft till dina interna länkar.

Kommentar: Se även faktabladet PageRank för full förklaring av PageRank.

Innehåll versus kod (content to code, C2C)

Myt: Att en sida med mindre förhållande med innehåll versus kod skulle ranka högre i Google.

Fakta: Google har inga som helst problem att särskilja till exempel brödtext med till exempel HTML, CSS, Javascript och annat. Om du dock har tusentals rader av kod innan ditt innehåll kan det möjligen bli problem.

Kommentar: Det är dock rekommenderat av andra orsaker som till exempel användarvänlighet och tillgänglighet att allt som inte behöver finnas i källkoden tas bort. CSS och JavaScript bör till exempel länkas externt.

W3C-validering

Myt: Att en sida som valideras av W3C skulle ranka bättre än en sida som inte gör det.

Fakta: Så länge din sida i alla fall är kodad tillräckligt bra så att webbläsaren kan visa den på rätt sätt är förmodligen allt lungt. Många av de sajter som rankar i topp i Google validerar inte och det finns ingen anledning för Google att premiera sajter som validerar. En rätt kodad sida kan dock vara till hjälp för användare.

Kommentar: Det är dock självklart rekommenderat att man skriver (X)HTML och CSS på rätt sätt.

CSS-layout versus tabell-layout

Myt: Att en webbplats med CSS-design skulle ranka högre än en sida med tabell-layout.

Fakta: En stor procent av webbplatserna på internet har fortfarande layout med hjälp av tabeller. Google har inga problem att förstå sådana sidor om det inte kommer till extremfall med väldigt många nästlade tabeller och krånglig struktur. En webbplats med korrekt logisk struktur kan dock vara till hjälp för användare.

Kommentar: Det är dock självklart rekommenderat att man använder CSS för layout.

XML-sitemap

Myt: Att en XML-sitemap får dig att ranka högre i Google.

Fakta: En XML-sitemap kan hjälpa Google att lättare indexera din webbplats och på rätt sätt.

Kommentar: Det finns även en teori att en XML-sitemap indirekt kan få en webbplats att ranka högre eftersom en XML-sitemap kan leda till flera sidor indexerade vilket i sin tur kan leda till högre rankning.

Uppdatera ofta

Myt: Att sidor som ofta uppdateras skulle ranka högre i Google på grund av det.

Fakta: Om en sida uppdateras ofta kommer den att spindlas oftare av Google. Detta betyder inte att den kommer ranka högre. En sida som uppdateras ofta kanske lättare får naturliga inlänkar och kanske rankar bättre på grund av den orsaken men det beror då på inlänkarna och inte att sidan har uppdaterats. Finns många sidor som rankar i topp och inte har uppdaterats på åratal.

Kommentar: Denna myt är omtvistad och osäker. Det kan faktiskt vara så att detta inte är en myt.

META-element

Myt: Att META-element är viktigt för att ranka högt.

Fakta: Google ignorerar META-keywords helt och hållet. META-description har noll eller ytterst lite påverkan på rankning.

Kommentar: META-description visas dock ofta i sökresultaten och gör den på så sätt ganska viktig.

Databasgenererade URLer

Myt: Att Google inte skulle klara av att spindla, indexera och ranka URLer med frågetecken och variabler.

Fakta: Google har blivit väldigt bra på detta sedan ett antal år tillbaka. Du bör dock hålla nere på antalet variabler.

Kommentar: En URL-omskrivning är i vilket fall som helst att rekommendera av många anledningar.

Google dansar

Myt: På en av de stora svenska guiderna inom SEO kan man läsa om att Google uppdaterar sitt index en gång per månad i en så kallad Google-dans.

Fakta: Google består utav en stor mängd datacenters över hela världen som uppdateras hela tiden. Google kan till och med hinna med att indexera en sida minuter efter sidan har publicerats om Google spindlar sidan ofta. Det var flera år sedan som Google dansade.

Inlänkar kan inte skada

Myt: Att en konkurrent eller dig själv inte kan skada en webbplats genom inlänkar.

Fakta: Google analyserar alla länkar till en webbplats. Vilket mönster och sammanhang de har, var de kommer ifrån, deras ålder osv osv. Konkurrenter eller dig själv kan få en webbplats att associeras med negativa saker, förlora domän-förtroende och kanske till och med bli svartlistad.

Inlänkar är inte så viktigt

Myt: Hört för ett tag sedan av en svensk "SEO-expert" att inlänkar var inte så viktigt för att ranka bra i Google.

Fakta: Du kommer ingenstans utan inlänkar. Länkar är lika viktigt eller till och med viktigare än on-page i Google.

Sponsrade länkar

Myt: Att sponsrade länkar som till exempel AdWords skulle påverka (negativt eller positivt) de vanliga sökmotorresultaten.

Fakta: Annonsering med sponsrade länkar har ingen som helst påverkan på de vanliga sökmotorresultaten.

Kommentar: Indirekt kan dock sponsrade länkar leda till högre rankning då (förhoppningsvis) fler tar del av innehåller och eventuellt länkar till sidan.

Meta-märket Revisit-After

Myt: Att Meta-märket Revisit-After är ett användbart META-element som bestämmer hur ofta en sökmotor återkommer för att återindexera din sida.

Fakta: Det finns inga källor från varken W3C eller de stora sökmotorerna angående detta märke. Det har dokumenterats att detta märke uppfanns och stödjes av en liten lokal sökmotor för British Columbia för många år sedan. Detta märke har sedan spridits som en myt - speciellt av sajter som hjälper en att generera meta-märken. Inga andra sökmotorer förutom möjligen katalogen Netinsert stödjer detta märke. Källor, här och här.


Fråga / diskutera på SEO-forum.se

I denna tråden eller som en ny tråd i sektionen Allmän SEO-info.

28 Jun 2011

Denna artikel är skriven av
Senast redigerad: 3 Oct 2013
Feedback uppskattas.