Sökordsanalys

Val av sökord

Det första man bör tänka på inom SEO är vilka ord, sökord, som man vill synas på. Dels primära ord för din startsida och dels ord för undersidor.

Börja med enklare ord för att sedan så småningom ta svårare

Ett bra tips är att börja till exempel med att optimera för webbdesign göteborg och när du lyckats med det kan du börja med att optimera för bara själva webbdesign.

Val av sökord för specifika typer av webbplatser:

Verktyg

Verktyg för att hjälpa dig med komma fram med ord:

Hur kan du se sökvolymen för ett sökord?

Du använder verktyget AdWords Keyword Planner från Google. Ange språk och land som svenska och Sverige om det är det som gäller. Ange även "Match Type" som "Exact" för att få bättre siffror. Tänk dock på att siffrorna inte stämmer helt men ger en rätt bra fingervisning.

Hur du kan se ett sökords konkurrens

Dessa punkter nedan kan ge en del information:

Tips!

Domainstats logga Jim Westergren har utvecklat Domainstats, en grym tjänst inom SEO där du kan se inlänkar med mera.

Sökordseffektivitet (KEI)

Man kan göra uppskattningar och mätningar för att grovt se hur effektivt ett nyckelord är genom att se sökordets sökvolym i förhållande till dessa konkurrens.

Exempel för sökfraserna [webbyrå], [webbdesign] och [köpa hemsida]:

Sökvolym: Enligt Keyword Tool får vi fram att [webbyrå] har i snitt en sökvolym 5,400, [webbdesign] 4,400 och [köpa hemsida] 210.

Konkurrens: Enligt Google.se kan vi lätt se att [webbyrå] har 601 unika träffar, [webbdesign] har 804 och [köpa hemsida] 831.

Utan att undersöka resultaten ytterliggare kan vi göra en grov gissning på att [webbyrå] är det mest effektiva sökordet av de tre ovan.

Lägg dock inte för mycket tid på sökordseffektivitet eftersom uppskattningarna är så väldigt grova.

Böjningar, särskrivningar, felstavningar och synonymer

Vara konsekvent

Det är viktigt att när man är konsekvent när man optimerar för ett visst sökord.


Mer läsning:

Fråga / diskutera på SEO-forum.se

I sektionen Sökordsanalys.

22 Jul 2009

Denna artikel är skriven av
Senast redigerad: 24 Feb 2015
Feedback uppskattas.