PageRank

Obs! Genom DomainStats så har jag hämtat siffran för toolbar pagerank hundratals gånger per dag för olika domäner fram till och med den 15 april 2016 - det var då Google slutade att publicera siffran.

...

PageRank (förkortas som PR) är ett matematiskt röstningssystem baserat på länkar som ledde till skapelsen av Google år 1998.

PageRank är en av väldigt många olika system som Google använder för att ranka sidor i sökresultaten. I Googles början var det av stor vikt medan det inte är av alls lika stor betydelse idag år 2015.

Systemet baseras på att länkar är som röster. Rösterna är dock inte av lika styrka. Styrkan av en röst (länk) baseras på antalet och styrkan på de röster som går till sidan där länken finns och hur många andra länkar som finns på den sidan.

Se nedan illustration för detta:

Illustration över hur kraft från PageRank flödar genom länkar.

Bild av Felipe Micaroni Lalli, utgiven under CC BY-SA 2.5.

Tips!

Domainstats logga Jim Westergren har utvecklat Domainstats, en grym tjänst inom SEO där du kan se inlänkar med mera.

Fördelning av PageRank

Kraften fördelas till länkarna på sidan, ju färre länkar ju mer procentuell kraft ges till varje länk. En länk på en sida med 10 länkar för alltså mer kraft än om samma sida skulle haft 50 länkar.

Google delar inte upp kraften lika till alla länkar utan bestämmer själv vilka länkar som ska få mer del av kraften. 1 En länk i brödtexten kan alltså få mer andel av kraften än om samma länk skulle ha funnits längst ner på sidan.

PageRank i en skala mellan 1-10, "Toolbar PageRank"

Google publicerar publikt ett värde av PageRank på en skala mellan 1 till 10. Detta värde brukar kallas för Toolbar PageRank och förkortas ibland som TBPR. I själva verket är det verkliga värdet för PageRank ett decimaltal.

Till skillnad från sidornas verkliga PageRank-värde som uppdateras hela tiden är värdet av Toolbar PageRank alltid historiskt eftersom det uppdateras bara just nu kanske 1 gång per år. Och även då värdet precis har uppdaterats är värdet taget från en tid cirka 3 månader bakåt. Google gör detta med avsikt för att förhindra missbruk och manipulation.

Skalan mellan 1 och 10 är logaritmisk, det vill säga att skillnaden mellan 5 och 6 kan vara lika stor som 0 till 5 och avståndet mellan 9 och 10 kan till exempelvis vara lika stor som 0 till 9 (som exempel).

Se nedan illustration av Elliance:

Det finns bara några hundra sidor på hela internet som ett värde på 10 som Toolbar PageRank, ingen av dessa är svensk. För att nå upp till 4 verkar inte vara så svårt. Vid 5 har man kommit en bra bit. Vägen till 6 är däremot lång och svår. 7 brukar vara ett slags mål som man aldrig lyckas nå, i alla fall för egen del. Bara ett fåtal svenska sidor har nått upp till 8. Aftonbladet.se, dn.se och svt.se har till exempel 7.

En export av verkliga PageRank till Toolbar PageRank har ingen påverkan på sökresultaten som syns i Google - detta har redan skett för länge sedan.

"Page rank" är ofta inte samma som PageRank utan "sidans rank" i sökresultaten och används ibland lite förvirrat av journalister eller nybörjare som blandar ihop begreppen.

Verktyg för att se Toolbar PageRank

Vikten av PageRank idag

PageRank är idag en av över 200 olika signaler som Google tittar på för att ranka sidor i sina sökresultat. Några av dessa signaler som mycket väl kan vara av större vikt kan till exempel vara domänens historik, innehållet, hur sidorna som länkar är utformade och hur inlänkarna ser ut. Med andra ord kan alltså en sida med lite PageRank mycket väl ranka över en sida med mycket PageRank.

Det är ändå viktigt att man förstår hur PageRank fungerar när man till exempel utformar sin interna navigering och jobbar med länkbygge.

Länkkraft

Ordet länkkraft används ibland för att precisera själva kraften som en länk ger till den länkade sidan. Detta skiljer något från PageRank eftersom en länk kan ge andra signaler som inte finns med i beskrivningen om PageRank, som till exempel ankartexten som används för länken. Andra ord för länkkraft är länkjuice, länkstyrka och länkkräm.

Modifiering av hur mycket länkkraft som en länk för över

Google nervärderar länkar beroende på saker som till exempel länkens plats på sidan, länkens ålder, länkens relevans, signaler som tyder på att länken är betald osv. Läs gärna artikeln Länkar och hur de värderas av Google för mer information om detta. Tänk även på att många av de länkar som skapas idag av användare på hemsidor ofta har attributet rel="nofollow" och sådana länkar för inte över någon länkkraft.

Anledningar varför man ska hålla reda på siffran för PageRank

Det verkar vara populärt av vissa som jobbar med SEO att helt avfärda Toolbar PageRank som skräp. Jag rekommenderar dock att man absolut ska hålla på denna siffran. Förslagsvis genom en kolumn i Excel där du har dina domäner.

 


Mer läsning / källor

  1. Yes, I would agree that Google itself solely decides how much PageRank will flow to each and every link on a particular page. - Matt Cutts på Google, 15 juni 2009 (källa).

Fråga / diskutera på SEO-forum.se

I denna tråden eller i sektionen PageRank.

31 Jan 2015

Denna artikel är skriven av
Senast redigerad: 5 Jul 2018
Feedback uppskattas.