HTML-element och hur de bäst används för SEO

Här följer en liten genomgång av de viktigaste HTML-elementen och hur de ska utformas för bäst SEO.

Även om det i regel inte har någon stor betydelse för SEO vill jag även rekommendera att du ser till att din HTML klarar testet Markup Validation Service från W3C.

Tips!

Domainstats logga Jim Westergren har utvecklat Domainstats, en grym tjänst inom SEO där du kan se inlänkar med mera.

Titeln

Se faktabladet Title-elementet.

Meta

Se faktabladet META-element.

Rubriker

För huvudrubriker och underrubriker använder man givetvis h1 ner till h6. Dessa har en ganska stor vikt vid rankning och kan lätt stilas med CSS. En sida bör endast ha en h1 - själva huvudrubriken.

Exempel:

<h1>Namnet på en artikel</h1>

<h2>Namnet på en sektion i en artikel</h2>

Länkar

Länkar kan ha ett title-attribut där man kan få in extra information om länken som visas i en del webbläsare om man vilar muspekaren på länken. Länkens ankartext är även ett viktigt SEO-element för själva länken och har en påverkan för rankningen på den länkade sidan. För att läsa mer om hur Google värderar länkar, läs artikeln Länkar och hur de värderas av Google.

För länkar som utgör navigering, se faktabladet Navigering.

Exempel:

<a href="ordlista.php" title="Ordlista över SEO-termer">Ordlista</a>

Bilder

Se faktabladet Bilder.

Elementen em och strong

Dessa används vanligtvis för att göra ord fetstila och kursiva men detta utseende kan naturligtvis ändras genom CSS. Google lägger en viss extra vikt på ord markerade med strong och em. De gamla elementen b och i tolkas av Google idag förmodligen på samma sätt som strong och em men man bör använda de nya för att vara redo för framtiden.

Förkortningar och akronym

Du har möjlighet att få in extra text och sökord i din HTML om du använder dig av förkortningar och akronym för att förklara dessa.

Exempel:

<abbr title="et cetera">etc.</abbr>

<acronym title="Search Engine Optimization">SEO</acronym>

Tabeller

Elementet table bör undvikas för layout men används givetvis för att visa upp information i en tabell. De kan ha ett summary-attribut som man kan ha användning av för att ge en summering av innehållet i tabellen.

Exempel:

<table summary="Olika HTML-element med deras tillhörande attribut">

Fråga / diskutera på SEO-forum.se

I denna tråden eller som en ny tråd i sektionen Övrigt inom SEO.

12 May 2009

Denna artikel är skriven av
Senast redigerad: 25 Apr 2014
Feedback uppskattas.