XML-Sitemap

Vad är en XML-sitemap

En XML-sitemap är ett XML-dokument utformat enligt protokollet för XML-sitemaps som ligger på din server och används av sökmotorer för att läsa av vilka URLer din webbplats består av, när de ändras och deras inbördes prioritet för att spindla och indexera din webbplats på rätt sätt.

En del viktiga fakta

Tips!

Jim Westergren och vi andra på TodaysWeb erbjuder SEO, länkbygge, webbutveckling och AdWords. Läs mer om våra tjänster.

Verktyg för att generera en XML-Sitemap

Du bör generera din XML-sitemap själv, dynamiskt. Använder du ett CMS som till exempel en blogg, forum eller likande och det finns verktyg för att dynamiskt generera en XML-sitemap för detta så använd givetvis det.

Exempel på hur en XML-sitemap ser ut

Exempel för 2 URLer med alla valfria element

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
   <loc>http://www.exempel.se/sidan1.php</loc>
   <lastmod>2008-11-23</lastmod>
   <changefreq>daily</changefreq>
   <priority>0.8</priority>
  </url>
  <url>
   <loc>http://www.exempel.se/sidan2.php</loc>
   <lastmod>2008-11-15</lastmod>
   <changefreq>weekly</changefreq>
   <priority>0.4</priority>
  </url>
</urlset>
Exempel för 2 URLer utan valfria element

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
   <loc>http://www.exempel.se/sidan1.php</loc>
  </url>
  <url>
   <loc>http://www.exempel.se/sidan2.php</loc>
  </url>
</urlset> 

Förklaring av valfria element

Hur du validerar din XML-sitemap

Innan du låter sökmotorer veta om din XML-sitemap bör du validera den.

Hur du skickar in till sökmotorer

Det finns olika sätt att låta sökmotorerna veta vart din sitemap finns.

Exempel hur man kan generera med PHP

<?php 
header('Content-type: application/xml; charset="utf-8"',true);
echo "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>n";
echo "<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">n";

// URL typ 1:
$result = mysql_query("SELECT BLA BLA BLA");
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
	echo "	<url>n";
	echo "		<loc>http://www.exempel.se/".$row['url']."</loc>n";
	echo "		<lastmod>".@date("Y-m-d", $row['lastmodified']); echo "</lastmod>n";
	echo "	</url>n";
}
echo "</urlset>";

// URL typ 2:
$result = mysql_query("SELECT BLA BLA BLA");
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
	echo "	<url>n";
	echo "		<loc>http://www.exempel.se/".$row['url']."</loc>n";
	echo "		<lastmod>".@date("Y-m-d", $row['lastmodified']); echo "</lastmod>n";
	echo "	</url>n";
}
echo "</urlset>";
?>

Gör din XML-sitemap användbar för vanliga människor

Med metoden som kallas XSLT kan du programmera, lägga in HTML och lägga in CSS för din XML-sitemap så att den även kan användas av riktiga besökare.

Eftersom SEO-guide.se är byggt av systemet Clesto så är detta redan automatiskt fixat för denna webbplats. Kolla själva på www.seo-guide.se/sitemap.xml

Fler exempel

Användning av en XML-sitemap indexfil

Med denna speciella varianten knyter du samman flera olika XML-sitemap filer.

Exempel av en XML-sitemap indexfil

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <sitemap>
   <loc>http://www.exempel.se/sitemap.xml</loc>
  </sitemap>
  <sitemap>
   <loc>http://www.exempel.se/blogg/sitemap.xml</loc>
  </sitemap>
  <sitemap>
   <loc>http://www.exempel.se/forum/sitemap.xml</loc>
  </sitemap>
</sitemapindex> 

Mer läsning / källor

 1. För en aktuell diskussion om detta se tråden XML-Sitemap påverkar rankning?? på SEO-forum.se

Fråga / diskutera på SEO-forum.se

I sektionen Allmän SEO-information.

7 maj 2009

Denna artikel är skriven av
Senast redigerad: 25 apr 2014
Feedback uppskattas.